Giới thiệu chung

  • Giới thiệu chung về huyện Ứng Hòa

    Là huyện phía Nam của Hà Nội, phía Bắc giáp huyện Chương Mỹ và Thanh Oai, phía Nam giáp huyện Duy Tiên (Hà Nam) và Kim Bảng (Hà Nam), phía Tây giáp huyện Mỹ Đức, phía Đông giáp huyện Phú Xuyên

Xem tất cả

bản đồ hành chính

Bản đồ địa chính

Di tích - danh nhân - danh thắng

© Cổng thông tin điện tử Huyện Ứng Hòa

Trưởng ban biên tập: Ông Nguyễn Hồng Dân

Địa chỉ: Thị Trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Fax: 0433 882 266

Email: kythuat_unghoa@hanoi.gov.vn

Người phát ngôn: Trần Duyên Hải

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

Số điện thoại: 0433 982 072

Email: tranduyenhai_unghoa@hanoi.gov.vn