Huyện ủy

Danh bạ của Huyện Ủy

Ngày đăng: 03/03/2015 | Lượt xem: 0

 

TT

Họ và tên

Chức danh hiện nay

Điện thoại

Email

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Nguyễn Văn Xuyên

Bí thư Huyện ủy

0433882262

   

 

2

Phạm Anh Tuấn

Phó Bí thư TT Huyện ủy

0433882302

 

   

3

Bùi Hoàng Phan

PBT Huyện ủy

0433882302