|  Login
 
Tin hoạt động
 
   

Thông báo về việc tính điểm học tập, điểm tốt nghiệp trong tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện năm 2013

10/3/2013 12:00:00 AM
Thông tin tuyển dụng

Ngày 30 tháng 9 năm 2013 Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện ban hành Thông báo số 13/TB-HĐTD về việc tính điểm học tập, điểm tốt nghiệp trong tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện năm 2013

             Căn cứ Hướng dẫn số 1818/SNV-ĐTBD ngày 23/8/2013 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội hướng dẫn tính điểm học tập, điểm tốt nghiệp trong tuyển dụng viên chức; Công văn số 2077/SNV-ĐTBDTD ngày 23/9/2013 về việc tổ chức xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2013. Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sơ công lập thuộc huyện Ứng Hòa tổ chức tính điểm học tập, điểm tốt nghiệp của các thí sinh đăng ký dự tuyển như sau:

          1. Trường hợp bảng điểm của thí sinh có đầy đủ điểm các môn học và các môn thi tốt nghiệp.

          Việc xác định trung bình cộng của điểm học tập (ĐHT), điểm tốt nghiệp (ĐTN) được thực hiện theo Điều 12, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 24/4/2012 của Chính phủ, cụ thể tính theo công thức sau:

ĐHT = Tổng điểm các môn học / Tổng số môn học;

ĐTN = Tổng điểm các môn thi tốt nghiệp / Tổng số môn thi tốt nghiệp.

          2. Trường hợp bảng điểm của thí sinh không có đầy đủ điểm các môn học (Một số môn không có điểm).

          Việc xác định trung bình cộng của điểm học tập (ĐHT), điểm tốt nghiệp (ĐTN) được thực hiện theo Điều 12, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 24/4/2012 của Chính phủ, cụ thể tính theo công thức sau:

ĐHT = Tổng điểm các môn học (có điểm) / Tổng số môn học (có điểm);

ĐTN = Tổng điểm các môn thi tốt nghiệp / Tổng số môn thi tốt nghiệp.

3. Trường hợp thí sinh đăng ký tuyển dụng được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập (ĐHT) đồng thời là điểm tốt nghiệp (ĐTN) và được quy đổi từ hệ số 4 ra hệ số 10 rồi quy đổi theo thang điểm 100, cụ thể

ĐHT=ĐTN= (Tổng điểm các tín chỉ x Hệ số 2,5) / Tổng số tín chỉ.

4. Trường hợp thí sinh không có bảng điểm học tập hoặc có bảng điểm học tập nhưng không xác định được điểm học tập và điểm tốt nghiệp.

Việc xác định điểm học tập (ĐHT), điểm tốt nghiệp (ĐTN) được xác định theo quy định tại mục 3, điều 3 Quyết định số 4210/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 của UBND thành phố Hà Nội cụ thể như sau:

- Bằng tốt nghiệp hạng Trung bình hoặc không xếp hạng:

- Bằng tốt nghiệp hạng Trung bình khá:

- Bằng tốt nghiệp hạng Khá:

- Bằng tốt nghiệp hạng Giỏi:

- Bằng tốt nghiệp hạng Xuất sắc:

ĐHT = ĐTN = 50

ĐHT = ĐTN = 60

ĐHT = ĐTN = 70

ĐHT = ĐTN = 80

ĐHT = ĐTN = 90

Trên đây là cách xác định điểm học tập, điểm tốt nghiệp được áp dụng trong kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2013. Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập thuộc huyện Ứng Hòa công khai cách xác định điểm học tập, điểm tốt nghiệp để các thí sinh dự tuyển và cá nhân quan tâm biết./.

Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại