văn bản pháp quy


Số/ Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tình trạng
199/ KH-UBND

Tập huấn công tác kiểm tra, rà soát về PC

17/11/2017 Còn hiệu lưc
19/ TB-VPĐPNTM

Thông báo về việc công bố trên trang thông tin điện tử của huyện về kết quả thẩm tra các xã đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

10/11/2017 Lấy ý kiến
164/ KH-UBND

Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018

08/11/2017 Còn hiệu lưc
193/ KH-UBND

Kế hoạch phối hợp điều tra xã hội học

07/11/2017 Còn hiệu lưc
192/ KH-UBND

Kế hoạch sản xuất vùng lúa chất lượng cao J02 tập trung năm 2018

07/11/2017 Còn hiệu lưc
190/ KH-UBND

Kế hoạch rà soát đối tượng và tiêm vắc xin trong tiêm chủng mở rộng cho trẻ dưới 5 tuổi

06/11/2017 Còn hiệu lưc
191/ KH-UBND

Kế hoạch tổ chức thực hiện giải tỏa các vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tồn đọng từ năm 2015 đến nay thuộc thẩm quyền của các xã, thị trấn

06/11/2017 Còn hiệu lưc
189/ KH-UBND

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2018

31/10/2017 Còn hiệu lưc
176/ KH-UBND

Tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam" trên địa bàn huyện Ứng Hòa năm 2017

25/09/2017 Còn hiệu lưc
173/ KH-UBND

Kế hoạch hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng năm học 2017-2018

18/09/2017 Còn hiệu lưc