văn bản pháp quy


Số/ Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tình trạng
143/ QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập BCH phòng, chống thiên tai huyện Ứng Hòa năm 2015

16/03/2015 Hết hiệu lực
51/ KH-UBND

Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch số 81-KH/HU của Huyện Ủy ngày 10/11/2014

16/03/2015 Còn hiệu lưc
47/ KH-UBND

Kế hoạch tổ chức triển khai công tác diệt chuột bảo vệ sản xuất năm 2015

09/03/2015 Hết hiệu lực
45/ KH-UBND

Kế hoạch công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện Ứng Hòa năm 2015

02/03/2015 Hết hiệu lực
40/ KH-UBND

Kế hoạch tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015

12/02/2015 Hết hiệu lực
37/ KH-UBND

Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân năm 2015

10/02/2015 Hết hiệu lực
35/ KH-UBND

Kế hoạch công tác kiểm tra công vụ năm 2015

09/02/2015 Hết hiệu lực
34/ KH-UBND

Kế hoạch Công tác thanh niên năm 2015

09/02/2015 Hết hiệu lực
33/ KH-UBND

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn huyện năm 2015

06/02/2015 Hết hiệu lực
28/ KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thi hành Luật HTX trên địa bàn huyện Ứng Hòa giai đoạn 2015 - 2016

04/02/2015 Còn hiệu lưc