văn bản pháp quy


Số/ Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tình trạng
30/ KH-UBND

Kế hoạch Kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn huyện Ứng Hòa

04/02/2015 Còn hiệu lưc
26/ KH-UBND

Kế hoạch Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2015

03/02/2015 Hết hiệu lực
27/ KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức Tết trồng cây Xuân Ất Mùi năm 2015

03/02/2015 Còn hiệu lưc
24/ KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2015

02/02/2015 Hết hiệu lực
25/ KH-UBND

Kế hoạch Hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Ứng hòa năm 2015

02/02/2015 Hết hiệu lực
44/ QĐ-UBND

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 361/2005/QĐ-UB ngày 16/8/2005 của UBND huyện Ứng Hòa

30/01/2015 Còn hiệu lưc
23/ KH-UBND

Kế hoạch Phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2015

30/01/2015 Hết hiệu lực
419/ QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố Hà Nội và tỉnh Hà tây (trước đây) ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

27/01/2015 Còn hiệu lưc
19/ KH-UBND

Kế hoạch Chỉ đạo tổ chức và quản lý lễ hội trên địa bàn huyện Ứng Hòa năm 2015

27/01/2015 Hết hiệu lực
17/ KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) trên địa bàn huyện Ứng Hòa

26/01/2015 Hết hạn