văn bản pháp quy


Số/ Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tình trạng
51/ KH-UBND

Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch số 81-KH/HU của Huyện Ủy ngày 10/11/2014

16/03/2015 Còn hiệu lưc
47/ KH-UBND

Kế hoạch tổ chức triển khai công tác diệt chuột bảo vệ sản xuất năm 2015

09/03/2015 Hết hiệu lực
45/ KH-UBND

Kế hoạch công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện Ứng Hòa năm 2015

02/03/2015 Hết hiệu lực
40/ KH-UBND

Kế hoạch tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015

12/02/2015 Hết hiệu lực
37/ KH-UBND

Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân năm 2015

10/02/2015 Hết hiệu lực
35/ KH-UBND

Kế hoạch công tác kiểm tra công vụ năm 2015

09/02/2015 Hết hiệu lực
34/ KH-UBND

Kế hoạch Công tác thanh niên năm 2015

09/02/2015 Hết hiệu lực
33/ KH-UBND

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn huyện năm 2015

06/02/2015 Hết hiệu lực
28/ KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thi hành Luật HTX trên địa bàn huyện Ứng Hòa giai đoạn 2015 - 2016

04/02/2015 Còn hiệu lưc
30/ KH-UBND

Kế hoạch Kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn huyện Ứng Hòa

04/02/2015 Còn hiệu lưc