văn bản pháp quy


Số/ Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tình trạng
18/ NQ-HĐND

Nghị Quyết về miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

15/12/2017 Còn hiệu lưc
17/ NQ-HĐND

Nghị Quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

15/12/2017 Còn hiệu lưc
14/2017/ NQ-HĐND

Nghị Quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN- QP năm 2018 của huyện Ứng hòa

15/12/2017 Còn hiệu lưc
199/ KH-UBND

Tập huấn công tác kiểm tra, rà soát về PC

17/11/2017 Hết hiệu lực
19/ TB-VPĐPNTM

Thông báo về việc công bố trên trang thông tin điện tử của huyện về kết quả thẩm tra các xã đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

10/11/2017 Hết hạn
164/ KH-UBND

Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018

08/11/2017 Còn hiệu lưc
193/ KH-UBND

Kế hoạch phối hợp điều tra xã hội học

07/11/2017 Hết hiệu lực
192/ KH-UBND

Kế hoạch sản xuất vùng lúa chất lượng cao J02 tập trung năm 2018

07/11/2017 Còn hiệu lưc
190/ KH-UBND

Kế hoạch rà soát đối tượng và tiêm vắc xin trong tiêm chủng mở rộng cho trẻ dưới 5 tuổi

06/11/2017 Hết hiệu lực
191/ KH-UBND

Kế hoạch tổ chức thực hiện giải tỏa các vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tồn đọng từ năm 2015 đến nay thuộc thẩm quyền của các xã, thị trấn

06/11/2017 Hết hiệu lực