văn bản pháp quy


Số/ Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tình trạng
35/ KH-UBND

Kế hoạch công tác kiểm tra công vụ năm 2015

09/02/2015 Hết hiệu lực
34/ KH-UBND

Kế hoạch Công tác thanh niên năm 2015

09/02/2015 Hết hiệu lực
33/ KH-UBND

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn huyện năm 2015

06/02/2015 Hết hiệu lực
28/ KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thi hành Luật HTX trên địa bàn huyện Ứng Hòa giai đoạn 2015 - 2016

04/02/2015 Còn hiệu lưc
30/ KH-UBND

Kế hoạch Kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn huyện Ứng Hòa

04/02/2015 Còn hiệu lưc
26/ KH-UBND

Kế hoạch Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2015

03/02/2015 Hết hiệu lực
27/ KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức Tết trồng cây Xuân Ất Mùi năm 2015

03/02/2015 Còn hiệu lưc
24/ KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2015

02/02/2015 Hết hiệu lực
25/ KH-UBND

Kế hoạch Hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Ứng hòa năm 2015

02/02/2015 Hết hiệu lực
44/ QĐ-UBND

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 361/2005/QĐ-UB ngày 16/8/2005 của UBND huyện Ứng Hòa

30/01/2015 Còn hiệu lưc