xã đại cường

Danh bạ điện thoại Xã Đại Cường

Ngày đăng: 06/07/2015 | Lượt xem: 160

TT
Họ và tên
Chức danh hiện nay
Điện thoại
Email
Cơ quan
Nhà riêng
Di động
1
Đoàn Xuân Oánh BT Đảng ủy, CT HĐND     0976379661
 
2
Nguyễn Văn Tụ CT UBND     0968469122
 
3
Nguyễn Văn Sàng PBT Đảng ủy      01693448897
 
3
Nguyễn Xuân Tĩnh PCT HĐND     0975704759
 
4
Phạm Văn Ngọc PCT UBND     0987426765