xã phương tú

Danh bạ điện thoại Xã Hoa Sơn

Ngày đăng: 31/07/2015 | Lượt xem: 4

TT
Họ và tên
Chức danh hiện nay
Điện thoại
Email
Cơ quan
Nhà riêng
Di động
1
Nguyễn Đức Phương BT Đảng ủy 0433989566   0985323098
 
2
Nguyễn Đắc Dự CT UBND 0433989566   0988911737
 
3
Nguyễn Thị Kim Chung Phó BT Đảng ủy - CT HĐND 0433989566   01275858059
 
4
Nguyễn Viết Công PCT HĐND     0963544881
 
5
Nguyễn Duy Chuyên PCT UBND     0979903767