xã hồng quang

Danh bạ điện thoại của Xã Hồng Quang

Ngày đăng: 06/07/2015 | Lượt xem: 73

 

TT
Họ và tên
Chức danh hiện nay
Điện thoại
Email
Cơ quan
Nhà riêng
Di động
1
Đoàn Xuân Ngọc BT Đảng ủy, CT HĐND xã 0433776065   0919193173
 
2
Nguyễn Tiến Dũng Chủ tịch UBND xã 0433776064   01657009342
 

3

Hồ Thị Thu Hà PBT Đảng ủy 0433776065   0948579227
 

4

Hoàng Văn Nguyên PCT UBND xã 0433774732   0988770257
 

5

Đào Văn Hương PCT HĐND xã 0433774732   0906299791