xã lưu hoàng

Danh bạ điện thoại Xã Lưu Hoàng

Ngày đăng: 06/07/2015 | Lượt xem: 119

 

TT
Họ và tên
Chức danh hiện nay
Điện thoại
Email
Cơ quan
Nhà riêng
Di động
1
Nguyễn Văn Thành Bí thư Đảng ủy xã - CT HĐND 0433775469   0942567123
 
2
Vũ Văn Chiến Chủ tịch UBND xã 0433775105   0949818346
 

3

Kiều Quyết Thắng PBT Đảng ủy 0433775105   0968602464
 
4
Kiều Xuân Bản PCT UBND 0433775469   0989903104
 
5
Kiều Xuân Hữu PCT HĐND 0433775105   01678598129