xã phù lưu

Danh bạ điện thoại Xã Phù Lưu

Ngày đăng: 06/07/2015 | Lượt xem: 83

TT
Họ và tên
Chức danh hiện nay
Điện thoại
Email
Cơ quan
Nhà riêng
Di động
1
Nguyễn Văn Kỳ BT Đảng ủy, CT HĐND xã 0433701566   0984951465
 
2
Phạm Văn Biển Chủ tịch UBND xã 0433609587   01682295885
phamvanbienphuluu@gmail.com
3
Nguyễn Đình Khôi PBT Đảng ủy 0433774589   0977331635
nguyenkhoiphuluu@gmail.com
4
Trần Quốc Mạnh PCT HĐND xã 0433774589   0987989112
tranmanhtp.phuluu@gmail.com

5

Nguyễn Văn Trường PCT UBND xã 0433774589   0978640340