UBND Xã Quảng Phú Cầu

Danh bạ điện thoại Xã Quảng Phú Cầu

Ngày đăng: 28/04/2016 | Lượt xem: 29

TT
Họ và tên
Chức danh hiện nay
Điện thoại
Email
Cơ quan
Nhà riêng
Di động
1
Nguyễn Trung Quân Bí Thư Đảng Ủy - CT HĐND      
 
2
Lê Văn Dịu Chủ tịch UBND xã  0433989093   0915826482
 
3
Lê Trung Nghĩa PBT TT Đảng ủy  0433989093   0974021557
 
4
Đỗ Văn Thuận Phó Chủ tịch UBND xã  0433989093   0987324609
 
5
Nguyễn Hữu Nhuận Phó Chủ tịch UBND xã 0433989093   0989531458