xã trung tú

Danh bạ điện thoại Xã Trung Tú

Ngày đăng: 06/07/2015 | Lượt xem: 96

TT
Họ và tên
Chức danh hiện nay
Điện thoại
Email
Cơ quan
Nhà riêng
Di động
1
Vương Đăng Vượng Bí thư Đảng ủy 0433888873   0946212090
 
2
Quách Văn Mạng Chủ tịch UBND xã 0433888493   01632860457
 
3
Nguyễn Đình Đề PBT Đảng ủy 0433888873   0974139267
 
4
Nguyễn Hải Truyền Chủ tịch HĐND xã 0433888873   0985727273
 
5
Hoàng Đức Song PCT UBND xã 0433888493   0976496358
 

6

Chu Thị Bích PCT HĐND xã 0433888873   01698565947