xã trường thịnh

Danh bạ điện thoại Xã Trường Thịnh

Ngày đăng: 06/07/2015 | Lượt xem: 24

 

TT
Họ và tên
Chức danh hiện nay
Điện thoại
Email
Cơ quan
Nhà riêng
Di động
1
Nguyễn Hải Đăng BT Đảng Ủy, CT HĐND xã     01689752565
 
2
Vũ Đức Vinh PBT Đảng ủy, CT UBND xã 0433985320   0915010493
 
3
Ngô Mạnh Cường Phó BT Đảng Ủy     0912858325
 
4
Cao Văn Bảo PCT UBND     0978777142
 
5
Đào Thị Loan PCT HĐND     01632619428