Giới thiệu chung

  • Giới thiệu chung về huyện Ứng Hòa

    Là huyện phía Nam của Hà Nội, phía Bắc giáp huyện Chương Mỹ và Thanh Oai, phía Nam giáp huyện Duy Tiên (Hà Nam) và Kim Bảng (Hà Nam), phía Tây giáp huyện Mỹ Đức, phía Đông giáp huyện Phú Xuyên

Xem tất cả

bản đồ hành chính

Bản đồ địa chính

© Cổng thông tin điện tử Huyện Ứng Hòa

Trưởng ban biên tập: Bà Hoàng Thị Vân Anh

Địa chỉ: Thị Trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Fax:  0433 980 669

Email: hoangthivananh _unghoa@hanoi.gov.vn

Người phát ngôn: 

 

Địa chỉ: Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Số điện thoại: 

Email: vanthu_unghoa@hanoi.gov.vn