Huyện ủy

Danh bạ của Huyện Ủy

Ngày đăng: 03/03/2015 | Lượt xem: 1

 

TT

Họ và tên

Chức danh hiện nay

Điện thoại

Email

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Bùi Thị Thu Hiền

Bí thư Huyện ủy

02433882262

   

 

2

Nguyễn Chí Viễn

Phó Bí thư TT Huyện ủy

02433882302