xã đại hùng

Danh bạ điện thoại Xã Đại Hùng

Ngày đăng: 06/07/2015 | Lượt xem: 171

TT
Họ và tên
Chức danh hiện nay
Điện thoại
Email
Cơ quan
Nhà riêng
Di động
1
Lê Tuấn Phương Bí thư Đảng ủy kiêm CT HĐND 0433606275   0983019972
 
2
Phạm Nam Tiến Chủ tịch UBND xã 0433775159   0975752006
 
3
Đoàn Thị Tuyến PCT UBND xã     0984540046
 
4
Nguyễn Thị Dung PCT HĐND xã     0976979778
 
5
Nguyễn Văn Vĩnh PBT Đảng ủy     0984922313