xã đội bình

Danh bạ điện thoại Xã Đội Bình

Ngày đăng: 06/07/2015 | Lượt xem: 96

TT
Họ và tên
Chức danh hiện nay
Điện thoại
Email
Cơ quan
Nhà riêng
Di động
1
Đặng Trung Nhất BT Đảng ủy3 3775117   0914837535
 
2
Nguyễn Văn Chuyển Chủ tịch UBND3 33775117   0979668332
 
3
Kiều Gia Đượng PBT Đảng ủy3 33775117   0989060170
 
4
Dư Duy An PCT UBND xã3 33775117   0977754741
 

5

Trần Thị Tâm PCT HĐND xã3 33775117   0986989448