xã đồng tân

Danh bạ điện thoại Xã Đồng Tân

Ngày đăng: 16/07/2015 | Lượt xem: 96

TT
Họ và tên
Chức danh hiện nay
Điện thoại
Email
Cơ quan
Nhà riêng
Di động
1
Lưu Xuân Thụ BT Đảng ủy, CT HĐND 33779535   0989103793
 
2
Nguyễn Văn Chèo PBT Đảng ủy, CT UBND 33888500   0986255439
 
3
Hoàng Chí Hiếu Phó Chủ tịch UBND 33888500   0385336358
 
4
Nguyễn Kế Ngô PCT TT HĐND 337795935   0366033943
 
5
Nguyễn Hà Phương PCT HĐND 337795935   0946233726