thông tin lãnh đạo

Thông tin lãnh đạo đơn vị

Ngày đăng: 24/07/2012 | Lượt xem: 1

 

TT

Họ và tên

Chức danh hiện nay

Điện thoại

Email

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Nguyễn Văn Xuyên

Bí thư Huyện ủy

0433882262

   

 

2

Phạm Anh Tuấn

Phó Bí thư TT Huyện ủy

0433882302

 

   

3

Bùi Hoàng Phan

PBT Huyện ủy

       

4

Lê Hồng Hà

PBT, CT UBND huyện

0433980669      

5

Nguyễn Chí Viễn

PCT UBND huyện

0433980999    

nguyenchivien_unghoa@hanoi.gov.vn

6

Nguyễn Hồng Dân

PCT UBND huyện

0433882268     nguyenhongdan_unghoa@hanoi.gov.vn

7

Hoàng Thị Vân Anh

PCT UBND huyện

0433883868

 

  hoangthivananh_unghoa@hanoi.gov.vn