thông tin lãnh đạo

Thông tin lãnh đạo đơn vị

Ngày đăng: 24/09/2023 | Lượt xem: 1

 

TT

Họ và tên

Chức danh hiện nay

Điện thoại

Email

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Bùi Thị Thu Hiền

Bí thư Huyện ủy

02433882262

   

buithithuhien_huunghoa@hanoi.gov.vn

2

Nguyễn Chí Viễn

Phó Bí thư TT Huyện ủy

02433882302

 

 

nguyenchivien_unghoa@hanoi.gov.vn

3

Nguyễn Tiến Thiết

Chủ tịch UBND huyện

02433882266

 

 

nguyentienthiet_unghoa@hanoi.gov.vn

4

Ngô Tiến Hoàng

PCT UBND huyện

02433980999

 

 

ngotienhoang_unghoa@hanoi.gov.vn

5

Nguyễn Văn Định

PCT UBND huyện

02433883868

 

 

nguyenvandinh_unghoa@hanoi.gov.vn