Dịch vụ công trực tuyến và hướng dẫn thực hiện các thủ tục trực tuyến


Việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính. Áp dụng dịch vụ công trực tuyến sẽ giúp cơ quan nhà nước giảm thiểu được áp lực công việc, giải quyết công việc nhanh hơn, thuận tiện hơn và khoa học hơn.

Lấy ý kiến cá nhân, tổ chức phục vụ hội nghị đối thoại về TTHC và giải quyết TTHC lần thứ 2 năm 2021
Huyện Ứng Hòa tập trung nâng cao kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2020
Huyện Ứng Hòa tổ chức đối thoại thủ tục hành chính
Kiểm tra Cải cách hành chính và kiểm tra Công vụ tại UBND xã Viên An và UBND Thị trấn Vân Đình
Xem tất cả