Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
1 Xác nhận đơn đề nghị cấp lại thẻ Gia đình liệt sỹ

UBND xã, thị trấn

2 Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp

Cơ sở giáo dục mầm non

Phòng Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp huyện

3 Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thực ở địa bàn có khu công nghiệp

UBND cấp huyện

4 Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thực ở địa bàn có khu công nghiệp

UBND cấp huyện

5 Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp

UBND cấp huyện

6 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người tâm thần thuộc diện hộ nghèo hoặc sống độc thân không nơi nương tựa.

UBND xã, thị trấn

7 Đăng ký khai tử cho người bị Tòa án tuyên bố là đã chết

UBND xã, thị trấn

8 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, gia đình liệt sỹ, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng.

UBND xã, thị trấn

9 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

Phòng Tài nguyên môi trường

10 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất

Phòng Tài nguyên môi trường


Hiển thị 1 - 10 của 370 kết quả.
của 37