Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
1 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

Phòng Tài nguyên môi trường

2 Cấp phép khai thác sử dụng nước mặt cho các mục đích không phải cho sản xuất nông nghiệp và phát điện với lưu lượng dưới 5.000m3/ngày đêm

Phòng Tài nguyên môi trường

3 Xóa đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Phòng Tài nguyên môi trường

4 xác nhận đề án bảo vệ môi trường

Phòng Tài nguyên môi trường

5 Cấp phép xả nước thải (sinh hoạt, sản xuất, nhà hàng, khách sạn) vào nguồn nước với lưu lượng dưới 10m3/ngày đêm

Phòng Tài nguyên môi trường

6 Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất với quy mô nhỏ (quy định tại Quyết định số 17/2006/QĐ – BTNMT ngày 12/10/2006)

Phòng Tài nguyên môi trường

7 Xóa đăng ký thế chấp bằng giá trị quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Phòng Tài nguyên môi trường

8 Gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác nước dưới đất với lưu lượng nhỏ hơn 20m3ngày/đêm

Phòng Tài nguyên môi trường

9 Đăng ký ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Phòng Tài nguyên môi trường

10 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất

Phòng Tài nguyên môi trường


Hiển thị 1 - 10 của 366 kết quả.
của 37