văn bản pháp quy


STT Trích yếu Ngày ban hành Góp ý Tình trạng
1

Bản tự công bố sản phẩm Mơ không hạt

----- Còn hiệu lưc
2

Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng NTM đến năm 2022 của huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

24/10/2022 ----- Hết hạn
3

Kế hoạch tăng cường tuyên truyền pháp luật về PCTN trên địa bàn huyện (giai đoạn 2022-2025)

29/09/2022 ----- Còn hiệu lưc
4

Kế hoạch tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng " Ngày toàn dân PCCC" (04/10/2022) và diễn tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ đối với khu dân cư nguy hiểm cháy, nổ cao tại thôn Cầu Bầu, xã Quảng Phú cầu, huyện Ứng Hòa

27/09/2022 ----- Hết hiệu lực
5

Kế hoạch triển khai công tác trang trí tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ chính trị trên địa bàn huyện Ứng Hòa Quý IV năm 2022

26/09/2022 ----- Hết hiệu lực
6

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022

26/09/2022 ----- Hết hiệu lực
7

Công bố khai tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm

23/09/2022 ----- Còn hiệu lưc
8

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án " Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn huyện Ứng Hòa

19/09/2022 ----- Còn hiệu lưc
9

Kế hoạch kiểm kê, kiểm soát bảo vệ chất lượng nước, phục hồi cảnh quan, cải tạo hệ sinh thái ao hồ các nguồn nước mặt trên địa bàn huyện Ứng Hòa giai đoạn 2022-2025

15/09/2022 ----- Còn hiệu lưc
10

Kế hoạch tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền; cổ động trực quan, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2022)

14/09/2022 ----- Hết hiệu lực