văn bản pháp quy


Số/ Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tình trạng
25/ KH-UBND

Thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Ứng Hòa năm 2020

22/01/2020 Hết hiệu lực
23/ KH-UBND

Thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện Ứng Hòa năm 2020

21/01/2020 Hết hiệu lực
24/ KH-UBND

Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vị sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn huyện Ứng Hòa năm 2020

21/01/2020 Hết hiệu lực
19/ KH-UBND

Nâng cao chất lượng hoạt động Trạm Y tế theo nguyên lý Y học gia đình trên địa bàn huyện Ứng Hòa năm 2020

20/01/2020 Hết hiệu lực
20/ KH-UBND

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng trong năm 2020

20/01/2020 Hết hiệu lực
17/ KH-UBND

Giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện năm 2020

20/01/2020 Hết hiệu lực
22/ KH-UBND

Xây dựng đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy năm 2020

20/01/2020 Hết hiệu lực
18/ KH-UBND

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg năm 2020 trên địa bàn huyện Ứng Hòa

18/01/2020 Hết hiệu lực
14/ KH-UBND

Triển khai thực hiện Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND TPHN

15/01/2020 Hết hiệu lực
15/ KH-UBND

Công tác kiểm tra công vụ năm 2020

15/01/2020 Hết hiệu lực