văn bản pháp quy


Số/ Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tình trạng
25/ KH-UBND

Kế hoạch Hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Ứng hòa năm 2015

02/02/2015 Hết hiệu lực
44/ QĐ-UBND

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 361/2005/QĐ-UB ngày 16/8/2005 của UBND huyện Ứng Hòa

30/01/2015 Còn hiệu lưc
23/ KH-UBND

Kế hoạch Phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2015

30/01/2015 Hết hiệu lực
419/ QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố Hà Nội và tỉnh Hà tây (trước đây) ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

27/01/2015 Còn hiệu lưc
19/ KH-UBND

Kế hoạch Chỉ đạo tổ chức và quản lý lễ hội trên địa bàn huyện Ứng Hòa năm 2015

27/01/2015 Hết hiệu lực
17/ KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) trên địa bàn huyện Ứng Hòa

26/01/2015 Hết hạn
17/ KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) trên địa bàn huyện Ứng Hòa

26/01/2015 Hết hạn
1550/ QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2015

30/12/2014 Hết hiệu lực
139/ KH-UBND

Kế hoạch Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Ứng Hòa năm 2015

30/12/2014 Hết hiệu lực
140/ KH-UBND

Kế hoạch Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Ứng Hòa năm 2015

30/12/2014 Hết hiệu lực