văn bản pháp quy


STT Trích yếu Ngày ban hành Góp ý Tình trạng
11

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2022

13/09/2022 ----- Hết hiệu lực
12

Kế hoạch kiểm tra thực hiện Đề án 06

13/09/2022 ----- Hết hiệu lực
13

Công văn công bố, công khai, xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí Huyện nông thôn mới

28/06/2022 ----- Hết hạn
14

Công khai tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm

09/05/2022 ----- Còn hiệu lưc
15

Công văn công bố, công khai, xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí Huyện nông thôn mới

29/06/2021 ----- Hết hạn
16

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn giao thông tin mạng trên địa bàn huyện Ứng Hòa năm 2021

16/06/2021 ----- Còn hiệu lưc
17

Kế hoạch thực hiện Chương trình Phòng, chống mua bán người năm 2021

16/06/2021 ----- Hết hiệu lực
18

Kế hoạch công tác An toàn thực phẩm huyện Ứng Hòa năm 2021

05/01/2021 ----- Hết hiệu lực
19

Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào

01/01/2021 ----- Hết hiệu lực
20

Tham gia lấy ý kiến các xã đủ điều kiện đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

NTM

16/11/2020 ----- Hết hiệu lực