văn bản pháp quy


Số/ Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tình trạng
233/ KH-UBND

Kế hoạch xác định chỉ số cải cách hành chính đối với UBND các xã thị trấn trên địa bàn huyện Ứng Hòa năm 2022

14/09/2022 Hết hiệu lực
231/ Kh-UBND

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2022

13/09/2022 Hết hiệu lực
232/ KH-UBND

Kế hoạch kiểm tra thực hiện Đề án 06

13/09/2022 Hết hiệu lực
937/ UBND-KT

Công văn công bố, công khai, xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí Huyện nông thôn mới

28/06/2022 Hết hạn
28/ KT

Công khai tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm

09/05/2022 Còn hiệu lưc
937/ UBND-KT

Công văn công bố, công khai, xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí Huyện nông thôn mới

29/06/2021 Hết hạn
149/ KH-UBND

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn giao thông tin mạng trên địa bàn huyện Ứng Hòa năm 2021

16/06/2021 Còn hiệu lưc
148/ KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chương trình Phòng, chống mua bán người năm 2021

16/06/2021 Hết hiệu lực
02/ KH-UBND

Kế hoạch công tác An toàn thực phẩm huyện Ứng Hòa năm 2021

05/01/2021 Hết hiệu lực
01/ KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào

01/01/2021 Hết hiệu lực