văn bản pháp quy


Số/ Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tình trạng
33/ KH-UBND

Kế hoạch phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn huyện Ứng Hòa năm 2018

02/02/2018 Hết hiệu lực
31/ KH-UBND

Kế hoạch tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 cho trẻ em

02/02/2018 Hết hiệu lực
34/ KH-UBND

Kế hoạch hỗ trợ xây dựng, cải tạo nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Ứng Hòa, TP HN

02/02/2018 Hết hiệu lực
31/ KH-UBND

Kế hoạch thực hiện tập trung người lang thang trên địa bàn huyện Ứng Hòa năm 2018

02/02/2018 Hết hiệu lực
401/ QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của HĐND, UBND huyện Ứng Hòa tính đến hết ngày 31/12/2017

25/01/2018 Còn hiệu lưc
5/ KH-UBND

Phòng chống dịch bệnh năm 2018

04/01/2018 Hết hiệu lực
4/ KH-UBND

Xây dựng và duy trì xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2018

04/01/2018 Hết hiệu lực
3/ Kh-UBND

Kế hoạch tổng kết công tác quân sự, quốc phòng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2017 của UBND huyện Ứng Hòa

04/01/2018 Hết hiệu lực
18/ QĐ-UBND

Quyết định về việc kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Ứng Hòa

03/01/2018 Còn hiệu lưc
1/ KH-UBND

Công tác ATTP huyện Ứng Hòa năm 2018

03/01/2018 Hết hiệu lực