văn bản pháp quy


Số/ Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tình trạng
17/ KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) trên địa bàn huyện Ứng Hòa

26/01/2015 Hết hạn
1550/ QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2015

30/12/2014 Hết hiệu lực
137/ KH-UBND

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Ứng Hòa năm 2015

30/12/2014 Hết hiệu lực
138/ KH-UBND

Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Ứng Hòa năm 2015

30/12/2014 Hết hiệu lực
139/ KH-UBND

Kế hoạch Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Ứng Hòa năm 2015

30/12/2014 Hết hiệu lực
140/ KH-UBND

Kế hoạch Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Ứng Hòa năm 2015

30/12/2014 Hết hiệu lực