văn bản pháp quy


Số/ Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tình trạng
1/ KH-UBND

Công tác ATTP huyện Ứng Hòa năm 2018

03/01/2018 Hết hiệu lực
04/2018/ NQ-HĐND

Nghị Quyết Điều chỉnh chỉ tiêu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm trước trong NQ số 09/2016/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 của HĐND huyện về phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020

28/12/2017 Còn hiệu lưc
2506/ QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017

19/12/2017 Hết hiệu lực
15/ NQ-HĐND

Nghị Quyết về dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018

15/12/2017 Hết hiệu lực
16/ NQ-HĐND

Nghị Quyết về bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020

15/12/2017 Hết hiệu lực
18/ NQ-HĐND

Nghị Quyết về miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

15/12/2017 Hết hiệu lực
17/ NQ-HĐND

Nghị Quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

15/12/2017 Hết hiệu lực
14/2017/ NQ-HĐND

Nghị Quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN- QP năm 2018 của huyện Ứng hòa

15/12/2017 Hết hiệu lực
199/ KH-UBND

Tập huấn công tác kiểm tra, rà soát về PC

17/11/2017 Hết hiệu lực
19/ TB-VPĐPNTM

Thông báo về việc công bố trên trang thông tin điện tử của huyện về kết quả thẩm tra các xã đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

10/11/2017 Hết hạn

hệ thống văn bản