xã cao thành

Danh bạ điện thoại Xã Cao Thành

Ngày đăng: 06/07/2015 | Lượt xem: 67

 

TT
Họ và tên
Chức danh hiện nay
Điện thoại
Email
Cơ quan
Nhà riêng
Di động
1
Nguyễn Thị Lan BT Đảng Ủy kiêm CT HĐND 33899076   0392880587
 
2
Nguyễn Trọng Tiến Chủ tịch UBND xã 33899076   0915434890
 
3
Nguyễn Huy Hanh Phó Bí thư Đảng ủy 33899076   0976239460
 
4
Nguyễn Mạnh Hùng PCT UBND 33899076   0976878089
 
4
Nguyễn Tuấn Anh PCT HĐND3 3899076   0968631788