xã đông lỗ

Danh bạ điện thoại Xã Đông Lỗ

Ngày đăng: 06/07/2015 | Lượt xem: 189

TT
Họ và tên
Chức danh hiện nay
Điện thoại
Email
Cơ quan
Nhà riêng
Di động
1
Đinh Quang San BT Đảng ủy kiêm CT HĐND xã 33987005   0916392160
 
2
Nguyễn Ngọc Tựa Chủ tịch UBND 33987005   0979811056
 
3
Nguyễn Văn Thao PCT HĐND     0979959975
 
4
Dương Văn Sửu PBT Đảng ủy     0915610768