xã đồng tiến

Danh bạ điện thoại Xã Đồng Tiến

Ngày đăng: 06/07/2015 | Lượt xem: 71

TT
Họ và tên
Chức danh hiện nay
Điện thoại
Email
Cơ quan
Nhà riêng
Di động
1
Vũ Văn Tuấn BT Đảng ủy,CT HĐND xã 33899387   0975152958
vpdudongtien@gmail.com 
2
Quản Ngọc Biết CT UBND xã 33899387   0962048909
xdti_unghoa@hanoi.gov.vn
3
Phạm Văn Hưởng PCT UBND xã 33899387   0976379466
 
4
Đoàn Đức Thuật PCT HĐND xã 33899387   0383383988
 
5
Quản Hồng Quân PBT TT Đảng ủy xã 33899387   0976195251