xã hòa lâm

Danh bạ điện thoại Xã Hòa Lâm

Ngày đăng: 06/07/2015 | Lượt xem: 73

TT
Họ và tên
Chức danh hiện nay
Điện thoại
Email
Cơ quan
Nhà riêng
Di động
1
Hoàng Xuân Sang BT Đảng ủy, CT HĐND xã 33888470   0912855946
 
2
Lê Ngọc Điểm CT UBND xã 33888470   0975752099
 

3

Tạ Văn Khoán PBT Đảng ủy 33888470   0915401852
 

4

Nguyễn Anh Tài PCT HĐND 33888470   0936820011
 

5

Lê Văn Bin PCT UBND 33888470   0916085279