xã hòa nam

Danh bạ điện thoại Xã Hòa Nam

Ngày đăng: 31/12/2015 | Lượt xem: 71

 

TT
Họ và tên
Chức danh hiện nay
Điện thoại
Email
Cơ quan
Nhà riêng
Di động
1
Nguyễn Văn Tân Bí thư Đảng ủy      0985405890
 
2
Nguyễn Như Tuyển Chủ tịch UBND 33894254   0974184668
 
3
Đinh Công Phúc PBT Đảng ủy 33894254   0915385796
 
4
Nguyễn Văn Thạo CT HĐND 33894254   0919416512
 
5
Lê Tiến Sơn PCT UBND 33894254   0984009035
 
6
Đinh Văn Chung PCT HĐND3 33894254   01693165555