xã hòa xá

Danh bạ điện thoại Xã Hòa Xá

Ngày đăng: 06/07/2015 | Lượt xem: 111

 

TT
Họ và tên
Chức danh hiện nay
Điện thoại
Email
Cơ quan
Nhà riêng
Di động
1
Đỗ Thế Doanh BT Đảng Ủy, CT HĐND xã     0912261069
thedoanhdo@gmail.com
2
Dư Văn Dũng PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 33882542   0986014169
ubndxahoaxa@gmail.com
3
Đỗ Văn Tuyên Phó BT Đảng Ủy     0974299925
danguyhoaxa@gmail.com
4
Nghiêm Duy Hải PCT UBND     0979251883
xhx_unghoa@hanoi.gov.vn
5
Vũ Trọng Đại PCT HĐND     0972097781
HDNDxahoaxa@gmail.com