xã hồng quang

Danh bạ điện thoại của Xã Hồng Quang

Ngày đăng: 06/07/2015 | Lượt xem: 75

 

TT
Họ và tên
Chức danh hiện nay
Điện thoại
Email
Cơ quan
Nhà riêng
Di động
1
Đoàn Xuân Ngọc BT Đảng ủy, CT HĐND xã 33776065   0919193173
 
2
Nguyễn Tiến Dũng Chủ tịch UBND xã 33776064   0357009342
 

3

Hồ Thị Thu Hà PBT Đảng ủy 33776065   0948579227
 

4

Hoàng Văn Nguyên PCT UBND xã 33774732   0988770257
 

5

Đào Văn Hương PCT HĐND xã 33774732   0906299791