xã kim đường

Danh bạ điện thoại Xã Kim Đường

Ngày đăng: 06/07/2015 | Lượt xem: 164

TT
Họ và tên
Chức danh hiện nay
Điện thoại
Email
Cơ quan
Nhà riêng
Di động
1
Đoàn Văn Phi BT Đảng ủy 33987539   0395565754
 
2
Phạm Quốc Toản PBT Đảng ủy, CT UBND xã 33987539   0948514633
 
3
Hoàng Mạnh Sỹ PBT Đảng ủy - CT HĐND     0984951352
 
4
Phùng Văn Hương PCT HĐND     0912462142
 
5
Hoàng Văn Thìn PCT UBND     01644110435