xã liên bạt

Danh bạ điện thoại Xã Liên Bạt

Ngày đăng: 06/07/2015 | Lượt xem: 155

 

TT
Họ và tên
Chức danh hiện nay
Điện thoại
Email
Cơ quan
Nhà riêng
Di động
1
Đặng Văn Bộ Bí thư Đảng ủy - CT HĐND 33882184   0988720745
 
2
Đặng Viết Tình PBT Đảng ủy  33882122   0976136776
dangviettinh81@gmail.com
3
Nguyễn Anh Tuấn Chủ tịch UBND xã 33882122   0975758266
 
4
Nguyễn Văn Chính PCT UBND xã 33882122   0975526960
vanchinh6370@gmail.com
5
Nguyễn Thị Chính PCT HĐND xã 33882122   0906191094