xã minh đức

Danh bạ điện thoại Xã Minh Đức

Ngày đăng: 06/07/2015 | Lượt xem: 43

TT
Họ và tên
Chức danh hiện nay
Điện thoại
Email
Cơ quan
Nhà riêng
Di động
1
Nguyễn Khắc Huấn BT Đảng ủy, CT HĐND xã 33779037   0984267566
 
2
Dương Văn Đãi Chủ tịch UBND 33888403   0382295957
 

3

Nguyễn Đôn Sỹ PBT TT Đảng ủy 33888403   0977365977
 

4

Dương Thị Phước PCT HĐND 33888403   0368534967
 

5

Nguyễn Huy Điệp PCT UBND 33888403   0387602355