xã phương tú

Danh bạ điện thoại Xã Phương Tú

Ngày đăng: 06/07/2015 | Lượt xem: 175

TT
Họ và tên
Chức danh hiện nay
Điện thoại
Email
Cơ quan
Nhà riêng
Di động
1
Nguyễn Văn Xá BT Đảng ủy kiêm CT HĐND xã     0773964214
 
2
Lê Xuân Toán Chủ tịch UBND     0912902835
toanle12@gmail.com
3
Nguyễn Văn Phùng PBT Đảng ủy     0947802937  
4
Nguyễn Văn Cường PCT UBND xã     0915588107
cncuongpt@gmail.com
5
Nguyễn Văn Thắng PCT HĐND xã     0973460985