xã tảo dương văn

Danh bạ điện thoại Xã Tảo Dương Văn

Ngày đăng: 06/07/2015 | Lượt xem: 163

TT
Họ và tên
Chức danh hiện nay
Điện thoại
Email
Cơ quan
Nhà riêng
Di động
1
Nguyễn Dụng Kiệt BT Đảng ủy kiêm CT HĐND xã     0949618439
 
2
Nguyễn Ngọc Bảo PBT Đảng ủy kiêm CT UBND xã     0983296746
 
3
Đỗ Văn Chiến PBT TT Đảng ủy      
 
4
Nguyễn Xuân Định PCT UBND     0982663479
 
5
Nguyễn Văn Tiến PCT HĐND     0762023690