UBND Xã Trầm Lộng

Danh bạ điện thoại Xã Trầm Lộng

Ngày đăng: 06/07/2015 | Lượt xem: 176


TT
Họ và tên
Chức danh hiện nay
Điện thoại
Email
Cơ quan
Nhà riêng
Di động
1
Tạ Quang Huy BT Đảng ủy kiêm CT HĐND xã 33778461   0977342748
 
2
Đinh Quang Lĩnh Chủ tịch UBND 33888468   0914679778
xtl_unghoa@hanoi.gov.vn
3
Đinh Hồng Hải PBT Đảng ủy     0973650988
 
4
Lê Quang Cảnh PCT UBND 33888468   0362495309
quangcanhvh@gmail.com
5
Nguyễn Văn Chắc PCT HĐND     0383363632