xã trung tú

Danh bạ điện thoại Xã Trung Tú

Ngày đăng: 06/07/2015 | Lượt xem: 97

TT
Họ và tên
Chức danh hiện nay
Điện thoại
Email
Cơ quan
Nhà riêng
Di động
1
Vương Đăng Vượng Bí thư Đảng ủy 33888873   0946212090
 
2
Quách Văn Mạng Chủ tịch UBND xã 33888493   0332860457
 
3
Nguyễn Đình Đề PBT Đảng ủy 33888873   0974139267
 
4
Nguyễn Hải Truyền Chủ tịch HĐND xã 33888873   0985727273
 
5
Hoàng Đức Song PCT UBND xã 33888493   0976496358
 

6

Chu Thị Bích PCT HĐND xã 33888873   0398565947