ubnd xã vạn thái

Danh bạ điện thoại Xã Vạn Thái

Ngày đăng: 06/07/2015 | Lượt xem: 73

TT
Họ và tên
Chức danh hiện nay
Điện thoại
Email
Cơ quan
Nhà riêng
Di động
1
Đỗ Năng Bình Bí Thư Đảng Ủy3 3882311   0912755679
 
2
Trần Thị Oánh Chủ Tịch UBND xã 33882311   0948421002
 
3
Nguyễn Đức Du Phó BT Đảng Ủy     0912425640
 
4
Nguyễn Duy Bình PCT UBND 33882311   0979013339
 
5
Nguyễn Văn Sơn PCT UBND     0985162883