xã viên an

Danh bạ điện thoại Xã Viên An

Ngày đăng: 06/07/2015 | Lượt xem: 76

TT
Họ và tên
Chức danh hiện nay
Điện thoại
Email
Cơ quan
Nhà riêng
Di động
1
Lê Xuân Tăng BT Đảng Ủy 33771036   0982771671
 
2
Nguyễn Văn Biến Chủ tịch UBND xã 33771671   0974802688
 
3
Mai Văn Luyện Phó Chủ tịch UBND 33771671   0976752008
 
4
Đặng Văn Quỳnh Chủ tịch HĐND 33771036   0976926660
 
5
Tạ Văn Âu PBT Đảng ủy 33771036   0983407954
 
6
Trần Văn Minh PCT HĐND 33771140   0369233896