văn bản pháp quy


Số/ Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tình trạng
63/ KH-UBND

Giải tỏa vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn huyện Ứng Hòa năm 2017

15/03/2017 Còn hiệu lưc
61/ KH-UBND

Tổ chức thực hiện "Năm kỷ cương hành chính năm 2017"

14/03/2017 Còn hiệu lưc
60/ KH-UBND

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở thu gom, tái chế phế liệu trên địa bàn xã Quảng Phú Cầu

13/03/2017 Còn hiệu lưc
57/ KH-UBND

Kiểm tra các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn huyện Ứng Hòa năm 2017

10/03/2017 Còn hiệu lưc
59/ KH-UBND

Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho Nam công dân đủ 17 tuổi trong năm, rà soát phúc tra tuổi sẵn sàng nhập ngũ, đăng ký dân quân tự vệ, đăng ký bổ sung QNDB và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2017

10/03/2017 Còn hiệu lưc
58/ KH-UBND

Phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2017 - 2018

10/03/2017 Còn hiệu lưc
56/ KH-UBND

Tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất huyện Ứng Hòa năm 2017

09/03/2017 Còn hiệu lưc
55/ KH-UBND

Phòng, chống dịch cúm A(H7N9) trên địa bàn huyện Ứng Hòa

08/03/2017 Còn hiệu lưc
54/ KH-UBND

Triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động huyện Ứng Hòa lần thứ nhất, năm 2017

08/03/2017 Còn hiệu lưc
53/ KH-UBND

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

03/03/2017 Còn hiệu lưc