UBND huyện

Danh bạ điện thoại của UBND Huyện

Ngày đăng: 30/01/2015 | Lượt xem: 226

 

TT

Họ và tên

Chức danh hiện nay

Điện thoại

Email

I

Lãnh đạo UBND

 

 

1

Phạm Anh Tuấn

Chủ tịch UBND

 

phamanhtuan_unghoa@hanoi.gov.vn

2

Hoàng Thị Vân Anh

PCT UBND

33980669

hoangthivananh_unghoa@hanoi.gov.vn

3

Ngô Tiến Hoàng

PCT UBND

33980999

ngotienhoang_unghoa@hanoi.gov.vn

II

Văn phòng

 

 

1

Nguyễn Thị Thúy Hà

Chánh VP

33882248

nguyenthithuyha_unghoa@hanoi.gov.vn

2

Nguyễn Mạnh Hùng

Phó Chánh VP

33980456

nguyenmanhhung_unghoa@hanoi.gov.vn

3

Phùng Thị Mai Thu

Phó Chánh VP

33882548

phungthimaithu_unghoa@hanoi.gov.vn

4

 

Phó Chánh VP

33882271

_unghoa@hanoi.gov.vn

III

Phòng Nội vụ

 

pnv_unghoa@hanoi.gov.vn

1

Nguyễn Văn Ban

Trưởng phòng

33882294

nguyenvanban_unghoa@hanoi.gov.vn

2

Vũ Thị Loan

Phó phòng

33882319

vuthiloan_unghoa@hanoi.gov.vn

3

Nguyễn Xuân Tính

Phó phòng

 

nguyenxuantinh_unghoa@hanoi.gov.vn

IV

Phòng LĐTB - XH

 

pldtbxh_unghoa@hanoi.gov.vn

1

Nguyễn Hạnh Vân

Trưởng phòng

33981588

nguyenhanhvan_unghoa@hanoi.gov.vn

2

Nguyễn Quang Huy

Phó phòng

33882390

nguyenquanghuy_unghoa@hanoi.gov.vn

3

Vương Thu Hiền

Phó phòng

 

vuongthuhien_unghoa@hanoi.gov.vn

V

Phòng Tư pháp

 

ptp_unghoa@hanoi.gov.vn

 1

 

Trưởng phòng

33882423

unghoa@hanoi.gov.vn

2

Nguyễn Thị Lan Phương

Phó phòng

 

nguyenthilanphuong_unghoa@hanoi.gov.vn

VI

Phòng Quản lý đô thị

 

pqldt_unghoa@hanoi.gov.vn

1

Nguyễn Văn Vẻ

Trưởng phòng

33882353

nguyenvanve_unghoa@hanoi.gov.vn

2

Bùi Anh Văn

Phó phòng

33882390

buianhvan_unghoa@hanoi.gov.vn

3 Nguyễn Quang Hưng Phó phòng   nguyenquanghung_unghoa@hanoi.gov.vn

VII

Phòng Kinh tế 

 

pkt_unghoa@hanoi.gov.vn

1

Phạm Văn Hoạch

Trưởng phòng

33882225

phamvanhoach_unghoa@hanoi.gov.vn

2

Nguyễn Văn Bộ

Phó phòng

33882083

levansoai_unghoa@hanoi.gov.vn

3

Dương Hồng Điệp

Phó phòng

 

nguyenvankhoi_unghoa@hanoi.gov.vn

VIII

Phòng Giáo dục  

 

pgddt_unghoa@hanoi.gov.vn

1

Nguyễn Đức Thắng

Trưởng phòng

 

nguyenducthang_unghoa@hanoi.gov.vn

2

Nguyễn Thanh Sơn

Phó phòng

33604339

nguyenthanhson_unghoa@hanoi.gov.vn

3

Đặng Văn Khoái

Phó phòng

 

dangvankhoai_unghoa@hanoi.gov.vn

4

Dương Lệ Huyền

Phó phòng

 

duonglehuyen_unghoa@hanoi.gov.vn

IX

Phòng VHTT  

 

pvhtt_unghoa@hanoi.gov.vn

1

Phạm Nam Tiến

Trưởng phòng

33604878

phamnamtien_unghoa@hanoi.gov.vn

2

Trương Thế Hữu

Phó phòng

 

truongthehuu_unghoa@hanoi.gov.vn

3

Nguyễn Văn Đăng

Phó phòng

 

nguyenvandang_unghoa@hanoi.gov.vn

X

Phòng Tài chính kế hoạch

 

ptckh_unghoa@hanoi.gov.vn

1

Nguyễn Ngọc Điệp

Trưởng phòng

33882369

nguyenngocdiep_unghoa@hanoi.gov.vn

2

Đỗ Thị Kim Đức

Phó phòng

33981835

dothikimduc_unghoa@hanoi.gov.vn

3

Dương Xuân Nam

Phó phòng

 

duongxuannam_unghoa@hanoi.gov.vn

XI

Phòng y tế  

 

pyt_unghoa@hanoi.gov.vn

1

 Lưu Văn Duyên

 Trưởng phòng

 

luuvanduyen_unghoa@hanoi.gov.vn

XII

Phòng Tài nguyên và môi trường

 

ptnmt_unghoa@hanoi.gov.vn

1

Dương Tuấn Anh

Trưởng phòng

 

duongtuananh_unghoa@hanoi.gov.vn

2

Trần Văn Khoa

Phó phòng

 

tranvankhoa_unghoa@hanoi.gov.vn

3

Nguyễn Mạnh Hà

Phó phòng

 

nguyenmanhha_unghoa@hanoi.gov.vn

XIII

Thanh tra huyện

 

thanhtra_unghoa@hanoi.gov.vn

1

Dương Đình Kháng

Chánh thanh tra

0983788914

duongdinhkhang_unghoa@hanoi.gov.vn

2

Nguyễn Xuân Thịnh

Phó thanh tra

0982354232

nguyenxuanthinh_unghoa@hanoi.gov.vn

3

Nguyễn Văn Thắng

Phó thanh tra

 

_unghoa@hanoi.gov.vn